Specjalizacje Technologie i innowacje

Strona główna / Oferta / Specjalizacje / Technologie i innowacje

Doradztwo dla technologii i innowacji

Nasz zespół współpracuje z innowacyjnymi inwestorami zajmującymi się badaniami oraz rozwojem nowych technologii. Posiadamy bogate doświadczenie przy wsparciu w uzyskiwaniu oszczędności poprzez wdrażanie tzw. ulgi na działalność badawczo-rozwojową.

Chętnie oferujemy nasze wsparcie przy oryginalnych/pionierskich projektach wymagających szczególnej analizy podatkowej, a jednocześnie zrozumienia ich nowoczesnego charakteru z uwagi na unikalność stosowanych rozwiązań.  

Nasze wsparcie obejmuje następujące dziedziny:

Ulga badawczo-rozwojowa

  • Przegląd dotychczasowej lub planowanej działalności z punktu widzenia możliwości zastosowania ulgi badawczo-rozwojowej
  • Analizę i alokację kosztów związanych z działalnością B+R pozwalających na zmniejszenie obciążeń podatkowych
  • Weryfikacja przyjętego modelu w drodze interpretacji indywidualnej

Licencje i usługi niematerialne

  • Przegląd i ocena podatkowa praw autorskich, patentów, know-how oraz pozostałych praw majątkowych posiadanych przez spółkę
  • Analiza poprawności dokonywanych odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych
  • Rekomendacje w zakresie minimalizacji ryzyka podatkowego dla transakcji międzynarodowych (umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dyrektywy unijne)

Usługi elektroniczne i cyfrowe

  • Przegląd i ocena podatkowa umów nabycia usług elektronicznych i cyfrowych
  • Rekomendacje w zakresie minimalizacji ryzyka podatkowego
  • Występowanie z wnioskami o interpretacje indywidualne

This post is also available in: en - Technologie i innowacjeEN