Specjalizacje GMTS

GMTS

  • Planowanie w zakresie oddelegowania pracowników w kraju i poza granicami
  • Przygotowanie umów o pracę, zmiany umów, formularze A1 i inne
  • Weryfikacja zgodności rozliczeń pracowniczych z odpowiednimi regulacjami UE oraz umowami bilateralnymi
  • Doradztwo z zakresu prawa pracy 

This post is also available in: en - GMTSEN