Obniżenie wymiaru czasu pracy nie pomniejsza puli urlopu wychowawczego – najnowsze stanowisko MRPiT

Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego pracownik ma możliwość skorzystania maksymalnie z 35 miesięcy urlopu … Czytaj dalej Obniżenie wymiaru czasu pracy nie pomniejsza puli urlopu wychowawczego – najnowsze stanowisko MRPiT