Dodatkowy dzień wolny za oddanie krwi lub osocza

Pracownikom oddającym krew lub jej składniki w tym osocze po przebytej chorobie COVID-19 od 26 … Czytaj dalej Dodatkowy dzień wolny za oddanie krwi lub osocza