Strona główna / Polityka prywatności

Polityka prywatności

Regulamin:

W dniu 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). Rozporządzenie to nakłada na nas nowe obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych, w tym m.in. obowiązek uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych. W związku z powyższym prosimy o aktualizację wcześniej wyrażonej przez Państwa zgody, tak abyśmy również po 25 maja 2018 r. mogli dostarczać Państwu bieżące informacje biznesowe, a także przesyłać zaproszenia na organizowane przez nas wydarzenia.

Formularz zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu przez Advicero Nexia sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000416965, NIP 7010339270, REGON 14608672900000 (dalej Administrator Danych Osobowych), w celu otrzymywania informacji marketingowej pochodzącej od Administratora Danych Osobowych, jak również informacji o dostępnych usługach i projektach prowadzonych przez Administratorów Danych Osobowych, informacji typu: „newsletter”, „tax alert”, informacji o organizowanych przez Administratorów Danych Osobowych wydarzeniach oraz innych informacji branżowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883; dalej: Ustawa) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) i w tym celu na otrzymywanie informacji handlowej na mój adres poczty elektronicznej (zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz.U. 2017 poz. 1219).

Obowiązek informacyjny:

Administrator Danych Osobowych informuje, że:

 1. Wyrażana zgoda ma charakter dobrowolny i bezterminowy.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania (dane osobowe zostaną usunięte z baz danych Administratorów Danych Osobowych niezwłocznie po zakończeniu przetwarzania w celach wskazanych powyżej).
 3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą.
 4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych.
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegać automatycznemu podejmowaniu decyzji.
 8. Cofnięcie lub niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi podejmowanie przez Administratorów Danych Osobowych działań związanych z realizacją celów przetwarzania, w tym z dystrybucją newsletterów i innych informacji drogą elektroniczną;

Pliki Cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu ADVICERO NEXIA SP. Z O.O z siedzibą pod adresem Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa
  tel: +48 22 378 17 10
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

This post is also available in: en - Polityka prywatnościEN