Specjalizacje Weryfikacja dokumentacji cen transferowych

Strona główna / Oferta / Specjalizacje / Weryfikacja dokumentacji cen transferowych

Weryfikacja dokumentacji cen transferowych

  • Kształtowanie metodologii ustalania rozliczeń wewnątrzgrupowych 
  • Kompleksowe dokumentacje cen transferowych
  • Analiza rynkowości cen
  • Opracowanie polityki cen transferowych
  • Porozumienia cenowe (APA), procedury wzajemnego porozumiewania się (MAP)
  • Rozliczanie korekt TP

This post is also available in: en - Weryfikacja dokumentacji cen transferowychEN (EN)