ADVICERO
DORADZTWO
PODATKOWE

OUTSOURCING
KSIĘGOWY


Nexia

TAX ALERT | Powrót poprzednich przepisów w zakresie opodatkowania farm wiatrowych?


 W dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii. W ramach posiedzenia Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Energii, Andrzej Kaźmierski, zapowiedział planowane zmiany w zakresie wsparcia sektora odnawialnych źródeł energii (OZE). Wśród nich przewidziane są działania naprawcze dla sektora energetyki wiatrowej, w tym w zakresie regulacji co do opodatkowania farm wiatrowych podatkiem od nieruchomosci‎ (dalej: PoN). Zgodnie z wypowiedzią Dyrektora Departamentu celem jest przywrócenie stanu poprzedzającego zmiany wprowadzone w roku 2016 w zakresie opodatkowania PoN. Jednakże na ten moment brak jest konkretnych propozycji oprócz założenia, że opodatkowanie elektrowni wiatrowych ma zostać oderwane od sztywnych pojęć prawa budowlanego i uregulowanie w ramach prawa podatkowego.

 

Ponadto Departament zapowiedział, że w ramach zmian planowane jest również (i) zniesienie ustawowego zakazu modernizacji oraz remontów funkcjonujących instalacji wytwórczych oraz (ii) wprowadzenie możliwości lokalizacji budynków w okolicy już funkcjonujących elektrowni wiatrowych. Wprowadzenie tej możliwości ma mieć miejsce w ramach dostosowania sztywnych zasad lokalizacji oraz wymogów odległościowych nowych elektrowni do uwarunkowań lokalnych i potrzeb społeczności lokalnych (bazując na planach zagospodarowania przestrzennego). Również planowane jest usunięcie luki prawnej dotyczącej stanu prawnego oraz odpowiedzialności przedsiębiorcy w zakresie elektrowni wiatrowych po zakończeniu okresu ich eksploatacji, z naciskiem na ochronę rolników lub dzierżawców przed odpowiedzialnością za szkody.

 

Na podstawie zaproponowanych zmian trudno określić, jaki konkretnie kształt będą one ostatecznie miały, ponieważ na moment obecny nie został opublikowany żaden projekt ustawy nowelizujacej. Można się jednak powoływać na wypowiedź Dyrektora Departamentu, że Ministerstwo zakłada rozwój energetyki wiatrowej. Trudno również określić, czy zmiany te mają szansę zostać przyjęte i w jakim okresie. Jednakże zgodnie z informacjami prasowymi Ministerstwo Energii przewiduje, że konsultacje społeczne w tym temacie powinny zostać przeprowadzone pod koniec czerwca, a ostateczny kształt ustawy zmieniającej powinien zostać uchwalony wczesną jesienią.

 

O dalszych etapach legislacyjnych będziemy Państwa informować na bieżąco.

« wstecz