ADVICERO
DORADZTWO
PODATKOWE

OUTSOURCING
KSIĘGOWY


Nexia

Advicero świadczy kompleksowe usługi w zakresie doradztwa podatkowego i outsourcingu księgowego. Poprzez współpracujące podmioty oferujemy też doradztwo prawne oraz audyt.

 

Działamy na rynku usług doradczych od 2012 r. Obsługujemy zagraniczne i polskie podmioty prowadzące działalność w Polsce. Doradzamy poprzez zespół doświadczonych specjalistów, z wieloletnim praktycznym doświadczeniem i gruntowną znajomością rynku.

 

W roku 2015 Advicero uzyskała pierwsze miejsce w rankingu Firm Doradztwa Podatkowego, organizowanym przez redakcję dziennika „Rzeczypospolitej”, w kategorii Największy przyrost przychodów 2014/2013.

 

Advicero jest częścią globalnej sieci NEXIA International, jednej z 10 największych sieci audytorskich i konsultingowych na świecie. Poprzez sieć biur NEXIA oferujemy wsparcie dla naszych Klientów również poza granicami Polski.

 

WYDARZENIAŚniadanie podatkowe: Zmiany dotyczące cen transferowych oraz kontrole podatników

2016-09-16

Już 1 stycznia 2017 r. wchodzą w życie zmiany dotyczące cen transferowych dotyczące m.in. nowych zasad sporządzania dokumentacji. W ostatnich miesiącach organy podatkowe istotnie zintensyfikowały kontrole i postępowania podatkowe w odniesieniu do transakcji z podmiotami powiązanymi.   W związku z tym Advicero Tax zaprasza na śniadanie podatkowe:

JPK w pytaniach i odpowiedziach

2016-09-07

Aleksandra Woś oraz Elżbieta Jankowska poprowadziły webinar, w którym odpowiedziały na najczęściej zadawane pytania dotyczące jednolitego pliku kontrolnego. Zapraszamy do zapoznania się z relacją z tego spotkania:

Śniadanie podatkowe: Kadry w firmie (wybrane zagadnienia)

2016-08-11

Advicero Tax zaprasza na śniadanie podatkowe:   KADRY W FIRMIE (wybrane zagadnienia)   które odbędzie się w biurze Advicero Tax (ul. Moniuszki 1A, 9. piętro, Warszawa) w dniu 26 sierpnia 2016 roku w godzinach 9:30 – 11:30  

PublikacjeTAX ALERT- Zmiany w Ordynacji podatkowej

2016-05-19

W dniu 13 maja 2016 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, na mocy której do polskiego porządku prawnego wejdzie klauzula obejścia prawa (tzw. klauzula antyabuzywna). Ten sam akt przewiduje także obowiązek wysyłania rejestrów VAT przez przedsiębiorców w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK), a co się z tym wiąże – comiesięczne raportowanie w formie JPK. Obecnie proponowane zmiany są na etapie prac w Senacie. Finalny kształt zmian nie jest jeszcze jasny, niemniej z dużym prawdopodobieństwem można przypuszczać, że finalne regulacje będą zbliżone do omówionych poniżej.

TAX ALERT- Wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego

2016-04-07

Na mocy ustawy z 10 września 2015 r. o zmianie Ordynacji podatkowej zostały wprowadzone regulacje dotyczące przekazywania danych w formie elektronicznej na żądanie organów podatkowych. Wraz z 1 lipca 2016 r. stosowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) będzie obowiązkowe dla niektórych podatników.

03/2016 Real Estate ‎News

2016-03-01

Podatek od nieruchomości – podsumowanie zmian w 2016 roku 1 stycznia 2016 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. W ramach nowelizacji, istotnym zmianom uległy przepisy dotyczące podatku od nieruchomości.   Do najważniejszych zmian należą następujące zagadnienia: 1.W nowy sposób opodatkowane zostały części wspólne nieruchomości. Nowo obowiązujące przepisy kładą kres dotychczasowym możliwościom optymalizacji podatkowej w obszarze podatku od nieruchomości; 2.Konkretyzacji uległo pojęcie „względy techniczne”. Dotychczas było ono niedookreślone i pozwalało przedsiębiorcom na unikanie płacenia podatku w przypadku, gdy ich zdaniem stan danego budynku był na tyle zły, że nie można go było wykorzystać w prowadzonej działalności; 3.Zniesiono konieczność rozłożenia podatku od nieruchomości na raty, w przypadku, gdy nie przekracza on 100zł. W myśl nowych regulacji podatnik będzie go płacił jednorazowo, w terminie płatności pierwszej raty.   Poniżej piszemy szerzej o szczegółach nowych rozwiązań.