ADVICERO
DORADZTWO
PODATKOWE

OUTSOURCING
KSIĘGOWY


Nexia

Advicero świadczy kompleksowe usługi w zakresie doradztwa podatkowego i outsourcingu księgowego. Poprzez współpracujące podmioty oferujemy też doradztwo prawne oraz audyt.

 

Działamy na rynku usług doradczych od 2012 r. Obsługujemy zagraniczne i polskie podmioty prowadzące działalność w Polsce. Doradzamy poprzez zespół doświadczonych specjalistów, z wieloletnim praktycznym doświadczeniem i gruntowną znajomością rynku.

 

W roku 2015 Advicero uzyskała pierwsze miejsce w rankingu Firm Doradztwa Podatkowego, organizowanym przez redakcję dziennika „Rzeczypospolitej”, w kategorii Największy przyrost przychodów 2014/2013.

 

Advicero jest częścią globalnej sieci NEXIA International, jednej z 10 największych sieci audytorskich i konsultingowych na świecie. Poprzez sieć biur NEXIA oferujemy wsparcie dla naszych Klientów również poza granicami Polski.

 

WYDARZENIAOTWIERAMY REKRUTACJE !!!

2016-06-02

Mamy zaszczyt poinformować Was, że ruszyła rekrutacja na stanowisko Doświadczony Konsultant Podatkowy Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z zasadami i wymaganiami rekrutacji.

Śniadanie podatkowe: Jednolity Plik Kontrolny (JPK) oraz plany MF w zakresie kontroli podatkowych

2016-04-04

Advicero Tax zaprasza na śniadanie podatkowe:   JEDNOLITY PLIK KONTROLNY ORAZ PLANY MINISTERSTWA FINANSÓW W ZAKRESIE KONTROLI PODATKOWYCH   które odbędzie się w biurze Advicero Tax (ul. Moniuszki 1A, 9. piętro, Warszawa) w dniu 15 kwietnia 2016 roku w godzinach 9:30 – 11:30

27 kwietnia 2016 r. Düsseldorf | Podatkowe aspekty działalności niemieckich przedsiębiorców w Polsce

2016-02-18

Konferencja Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej i Izby Przemysłowo-Handlowej w Düsseldorfie (dalej: IHK) odbędzie się 27 kwietnia 2016 r. w siedzibie IHK w Düsseldorfie. Szkolenie będzie współprowadzone razem z niemiecką Kancelarią podatkową – Ebner Stolz.

PublikacjeTAX ALERT- Zmiany w Ordynacji podatkowej

2016-05-19

W dniu 13 maja 2016 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, na mocy której do polskiego porządku prawnego wejdzie klauzula obejścia prawa (tzw. klauzula antyabuzywna). Ten sam akt przewiduje także obowiązek wysyłania rejestrów VAT przez przedsiębiorców w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK), a co się z tym wiąże – comiesięczne raportowanie w formie JPK. Obecnie proponowane zmiany są na etapie prac w Senacie. Finalny kształt zmian nie jest jeszcze jasny, niemniej z dużym prawdopodobieństwem można przypuszczać, że finalne regulacje będą zbliżone do omówionych poniżej.

TAX ALERT- Wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego

2016-04-07

Na mocy ustawy z 10 września 2015 r. o zmianie Ordynacji podatkowej zostały wprowadzone regulacje dotyczące przekazywania danych w formie elektronicznej na żądanie organów podatkowych. Wraz z 1 lipca 2016 r. stosowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) będzie obowiązkowe dla niektórych podatników.

03/2016 Real Estate ‎News

2016-03-01

Podatek od nieruchomości – podsumowanie zmian w 2016 roku 1 stycznia 2016 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. W ramach nowelizacji, istotnym zmianom uległy przepisy dotyczące podatku od nieruchomości.   Do najważniejszych zmian należą następujące zagadnienia: 1.W nowy sposób opodatkowane zostały części wspólne nieruchomości. Nowo obowiązujące przepisy kładą kres dotychczasowym możliwościom optymalizacji podatkowej w obszarze podatku od nieruchomości; 2.Konkretyzacji uległo pojęcie „względy techniczne”. Dotychczas było ono niedookreślone i pozwalało przedsiębiorcom na unikanie płacenia podatku w przypadku, gdy ich zdaniem stan danego budynku był na tyle zły, że nie można go było wykorzystać w prowadzonej działalności; 3.Zniesiono konieczność rozłożenia podatku od nieruchomości na raty, w przypadku, gdy nie przekracza on 100zł. W myśl nowych regulacji podatnik będzie go płacił jednorazowo, w terminie płatności pierwszej raty.   Poniżej piszemy szerzej o szczegółach nowych rozwiązań.