ADVICERO
DORADZTWO
PODATKOWE

OUTSOURCING
KSIĘGOWY


Nexia

Advicero świadczy kompleksowe usługi w zakresie doradztwa podatkowego i outsourcingu księgowego. Poprzez współpracujące podmioty oferujemy też doradztwo prawne oraz audyt.

 

Działamy na rynku usług doradczych od 2012 r. Obsługujemy zagraniczne i polskie podmioty prowadzące działalność w Polsce. Doradzamy poprzez zespół doświadczonych specjalistów, z wieloletnim praktycznym doświadczeniem i gruntowną znajomością rynku.

 

W roku 2015 Advicero uzyskała pierwsze miejsce w rankingu Firm Doradztwa Podatkowego, organizowanym przez redakcję dziennika „Rzeczypospolitej”, w kategorii Największy przyrost przychodów 2014/2013.

 

Advicero jest częścią globalnej sieci NEXIA International, jednej z 10 największych sieci audytorskich i konsultingowych na świecie. Poprzez sieć biur NEXIA oferujemy wsparcie dla naszych Klientów również poza granicami Polski.

 

WYDARZENIAAdvicero Tax Sponsorem Konferencji REIT / SRWN w praktyce

2017-08-17

10/07/2017 Śniadanie podatkowe | Nowelizacje przepisów VAT 2017/2018 | Advicero Tax

2017-06-21

 Szanowni Państwo,   Serdecznie zapraszamy na nasze kolejne śniadanie podatkowe:

06/06/2017 ŚNIADANIE PODATKOWE | Rynek nieruchomości inwestycyjnych - najnowsze kwestie podatkowe

2017-05-29

Szanowni Państwo,   Serdecznie zapraszamy na nasze kolejne śniadanie podatkowe:

PublikacjeTAX ALERT | Powrót poprzednich przepisów w zakresie opodatkowania farm wiatrowych?

2017-06-09

 W dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii. W ramach posiedzenia Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Energii, Andrzej Kaźmierski, zapowiedział planowane zmiany w zakresie wsparcia sektora odnawialnych źródeł energii (OZE). Wśród nich przewidziane są działania naprawcze dla sektora energetyki wiatrowej, w tym w zakresie regulacji co do opodatkowania farm wiatrowych podatkiem od nieruchomosci‎ (dalej: PoN).

„Kontrole podatkowe 2017. Najważniejsze kwestie” – nowy raport Advicero Tax

2017-05-18

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym raportem przygotowanym przez zespół Advicero Tax pt. "Kontrole podatkowe 2017. Najważniejsze kwestie”. W publikacji omówione zostały: zmiany w zakresie nowych struktur i zasad funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej, w tym dotyczące nowych organów podatkowych i ich kompetencji. kontrola podatkowa i zupełnie nowa kontrola celno-skarbowa jak szczególnie istotne tryby sprawdzania podatników przez organy podatkowe.

04/2017 | | Real Estate ‎News

2017-04-19

Pytanie prejudycjalne NSA – wynagrodzenie rzeczowe za umorzenie akcji a VAT   W dniu 22 marca 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny („NSA”) wydał postanowienie (sygn. I FSK 1048/15) o zawieszeniu postępowania i przekazaniu do Trybunału Sprawiedliwości UE pytania prejudycjalnego w przedmiocie opodatkowania VAT czynności przeniesienia własności nieruchomości i ruchomości na rzecz wspólnika tytułem wynagrodzenia należnego za umorzenie akcji.