ADVICERO
DORADZTWO
PODATKOWE

OUTSOURCING
KSIĘGOWY


Nexia

Advicero świadczy kompleksowe usługi w zakresie doradztwa podatkowego i outsourcingu księgowego. Poprzez współpracujące podmioty oferujemy też doradztwo prawne oraz audyt.

 

Działamy na rynku usług doradczych od 2012 r. Obsługujemy zagraniczne i polskie podmioty prowadzące działalność w Polsce. Doradzamy poprzez zespół doświadczonych specjalistów, z wieloletnim praktycznym doświadczeniem i gruntowną znajomością rynku.

 

W roku 2015 Advicero uzyskała pierwsze miejsce w rankingu Firm Doradztwa Podatkowego, organizowanym przez redakcję dziennika „Rzeczypospolitej”, w kategorii Największy przyrost przychodów 2014/2013.

 

Advicero jest częścią globalnej sieci NEXIA International, jednej z 10 największych sieci audytorskich i konsultingowych na świecie. Poprzez sieć biur NEXIA oferujemy wsparcie dla naszych Klientów również poza granicami Polski.

 

WYDARZENIAKONFERENCJA 15/12/2016 Warszawa | Podatkowe aspekty międzynarodowego obrotu towarowego

2016-11-25

Konferencja Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (dalej: AHK) odbędzie się 15 grudnia 2016 r. w siedzibie AHK w Warszawie.

28/11/2016 Śniadanie prawno-podatkowe -CO ROBIĆ, GDY KONTROLA SZUKA NA CIEBIE HAKA?STRATEGIE OBRONY PRZED KONTROLĄ I ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

2016-11-18

  Advicero Tax wraz z bnt attorneys-at-lawzapraszają na śniadanie prawno - podatkowe: CO ROBIĆ, GDY KONTROLA SZUKA NA CIEBIE HAKA? STRATEGIE OBRONY PRZED KONTROLĄ I ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KONFERENCJA |17 listopada 2016 r. Karlsruhe | Podatkowe aspekty obrotu towarami między Niemcami a Polską

2016-11-07

Konferencja Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej i Izby Przemysłowo-Handlowej w Karlsruhe (dalej: IHK) odbędzie się 17 listopada 2016 r. w siedzibie IHK w Karlsruhe. Szkolenie będzie współprowadzone razem z niemiecką Kancelarią podatkową – Ebner Stolz.

PublikacjeTAX ALERT -Zwolnienie z CIT dla funduszy inwestycyjnych - aktualizacja

2016-11-18

W dniu 14 listopada 2016 roku odbyło się posiedzenie Komisji finansów publicznych w sprawie złożonego w dniu 2 listopada 2016 roku poselskiego projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (PDOP), o którym pisaliśmy w Tax Alercie z 3 listopada 2016 roku. Posłowie zmienili plany w sprawie podatku PDOP od funduszy – fundusze inwestycyjne mają nadal korzystać ze zwolnienia podatkowego, a dla funduszy zamkniętych zwolnienie będzie ograniczone.

TAX ALERT- Koniec zwolnienia w PDOP dla funduszy inwestycyjnych?

2016-11-03

W dniu 2 listopada 2016 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzenie Sejmu poselski projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

10/2016 Real Estate ‎News

2016-10-24

Polskie REIT-y – opublikowano projekt ustawy o spółkach rynku wynajmu nieruchomości   Projekt z 12 października 2016 r. zakłada, że funkcję REIT będzie pełnić nowy rodzaj spółki publicznej. Ma to być spółka z siedzibą w Polsce, używająca skrótu "srwn", którego nieuprawnione użycie będzie karane grzywną nawet do 1 mln zł lub karą pozbawienia wolności do lat 2.